(English below)

Har du lyst til å bli en muse(alle medlemmer i Kalliope blir kalt muser etter 1 semester)? Frykt ikke! Vi har opptak hele to ganger i året. Ved studiestart i begynnelsen av hvert semester inviterer vi deg til åpen øving, hvor du får være med oss å synge litt,  høre mer om koret og melde deg opp til audition. Audition vil bli holdt senere samme uke som åpen øving.

En audition hos oss er todelt, med en musikalsk del og et sosialintervju. Til audition er det fint om du er forberedt på å synge en sang du føler du behersker godt, så du får vist frem din vakre stemme! I tillegg vil vi teste stemmeregisteret ditt og hvordan du håndterer å synge flerstemt sammen med noen andre kormedlemmer. På sosialintervjuet vil vi ønske å bli litt bedre kjent med deg og hvordan du kan bidra til koret.

Vi kommer til å oppdatere Facebook med dato for åpen øving, så følg med!

Har du spørsmål om opptaket, ta kontakt på kalliopekor@gmail.com

(In English)

Do you want to be a muse(all of Kalliopes members are called muses after one completed semester)? Fear not! We arrange open rehearsals twice a year, in the beginning of every semester. If you like the way we do things, you will have the opportunity to sign up for an audition. The audition will normally be held later in the same week as the open rehearsal.

Our auditions are split in two: one musical part and a social interview. For the musical part we would like you to prepare a song for us that you feel you master quite well so that you can show us your beautiful voice! In addition we will test your register and see how well you manage to sing together with a few other members from the choir. At the social interview we wish to get to know you better and learn how you can contribute to our choir.

We will update Facebook with an event for the open rehearsal, so please keep an eye on this page. 

If you have any questions about our auditions, please send an email to kalliopekor@gmail.com.