Medlemmer

1. sopraner:

Ade Risøy Borgheim
Catrine Rettedal Ekeli
Elise Mellingen
Emilie Brennesvik-Jensen
Ane Heggeland Broen
Hannah Martnes

Våre 1.Sopraner

2.sopraner:

Marita Rendedal
Oda Hustoft Gillesdal
Hanneli Sandbrekken
Matilde Fredheim Limstrand
Sofie Trandem Næss
Christine Unsgaard Tøndel
Andrea Lovett Litleré
Michelle Juvik

Våre 2.sopraner

1.alter:

Anna Tara Vagle
Andrea Hermansen
Kika Frajberg
Miriam Husøy
Siri Fossøy
Eira Tidemand- Johannessen
Eva Elisabeth Nelson

Våre 1. alter

2.alter:

Idun Grimstad Skjærseth
Antonia Marie Arnoldi
Katja Moger
Mia Granly
Solveig Andreassen
Katharina Rücker
Selma Müller- Nilssen

Våre 2. alter

Dirigent:

Eirin Vik Brede

Foto: Helene Elvik Ibsen Bulko